Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri 2022 Yılı Programı Hk.

Sayın Üyemiz,

2022 yılı Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri Programı iletilmektedir.

Seminerlerin ilk altı ay boyunca çevrimiçi olarak yapılacağı bildirilmekle birlikte, yılın diğer yarısında gerçekleşecek seminerlerin pandeminin seyrine bağlı olarak fiziki veya çevrimiçi yapılıp yapılmayacağının ayrıca değerlendirileceği açıklanmıştır.

Seminerlere kapsamlı katılım sağlanması için tüm iletişim kanalları aracılığıyla duyuru yapılmasının ve seminer duyuru metinlerinin seminer konularının önemini içerecek şekilde düzenlenmesinin yararlı olacağının düşünüldüğü belirtilmiştir.

Seminer organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlar yazı ekinde ayrıca iletilmekte olup, seminer tarihinden önce Odalarımıza seminer programı ve içeriğine ilişkin bilgiler TOBB tarafından resmi yazıyla iletilecektir.

Detaylara ulaşmak için tıklayınız.

Konuyu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

400