E-Doğrudan Temin Alımları Hk.

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı

Genel Müdürlüğümüzce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 (d) ve (f) maddeleri
kapsamında doğrudan temin usulüyle yapılacak olan mal, hizmet ve yapım işlerine yönelik alımların, anılan
Kanunun 5’inci maddesinde belirtilen temel ilkelerle amaçlanan sonuca yönelik bir alım sürecinin tekemmülü
bakımından ve ihtiyaçların uygun zaman ve şartlarda karşılanması ile kaynakların etkin ve verimli surette
kullanılabilmesini teminen söz konusu alımların web sitemizde (www.dhmi.gov.tr veya https://ealim.dhmi.gov.tr)
ilan edilmesi, ilana düştüğü anda firmalara alım bilgisinin otomatik gönderilmesi, elektronik teklif verme,
değerlendirme ve siparişe bağlama ve sonuç bilgisi bildirimi süreçleri de dahil olmak üzere elektronik ortamda
karşılanabilmesine dair “E-Doğrudan Temin” yazılım modülü 03.05.2021 tarihinden itibaren aktif olarak
kullanılmaktadır.
Ülkemizde ilk ve tek olan E-Doğrudan Temin uygulamasının kolay kullanımı, şeffaflığı ve güvenirliği
neticesinde kullanıma başladığı tarihten itibaren 121 sektörden 7.300 gerçek ve tüzel kişi sisteme kayıt olarak
satın alma süreçlerine iştirak etmekte ve katılım sayısı her geçen gün artmaktadır.
E-Doğrudan Temin Uygulaması Avrupa Komisyonu tarafından her yıl düzenlenen Avrupa Yenilikçi Tedarik
Ödülleri (The European Innovation Procurement Awards) için 22.06.2022 tarihinde Avrupa İnovasyon Konseyi
ve Kobiler Yürütme Ajansına (EISMEA) sunulmuştur. Avrupa İnovasyon Konseyi (European Innovation Council)
tarafından dijital dönüşüm, sosyal etki, işbirliği, uygulanabilirlik, etik değerler, ilham veren, şeffaflık, güvenilirlik,
kaynakların etkin ve verimli kullanılması, süreklilik, hesap verebilirlik ve inovatiflik parametreleri kullanılarak
yapılan değerlendirme neticesinde 5 (Beş) ülke (İspanya, İrlanda, Almanya, İtalya, Norveç) projeleri ile yarı finale
yükselme başarısını göstermiştir.
Ayrıca KalDer tarafından her yıl gerçekleştirilen İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülü 2022 yılında EDoğrudan Temin Uygulamasına verilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki satın alma süreçlerine inovatif bir yaklaşım getiren E-Doğrudan Temin
uygulamasının başarılı sonuçlara ulaşması, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da ilham kaynağı olması ve kayıtlı
olan kullanıcılar tarafından yapılan geri dönüşlerde dikkate alınarak uygulamanın yaygınlaştırma çalışmaları devam
etmektedir.

Uygulamaya katılım sağlamak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Genel Müdürlüğümüz Web sitesinde
(www.dhmi.gov.tr) “E-Doğrudan Temin alımları” ilan sekmesine veya (https://ealim.dhmi.gov.tr) linkine
tıklayarak üyelik kaydı işlemlerini tamamlamak suretiyle satın alma süreçlerine dahil olmaktadır.

107