EİDS Kimlik ve Yetki Doğrulaması Hk.

Ticaret Bakanlığından Birliğimize iletilen ekli yazıda; ikinci el motorlu kara taşıtlarının ve taşınmazların
satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilere getirilen yükümlülükler
bildirilmektedir.
Bu kapsamda; ilan vermek isteyen gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik
numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını doğrulama; doğrulanmış bilgilerin
güncelliğini koruma ve bu bilgileri saklama ve ana konu taşıtın veya taşınmazın ilan veren üyeye veya bu
üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı
veren üyenin ilana konu taşıt veya taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini doğrulama zorunluluğu olduğu
ve düzenlemelerin 1 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.
Bahse konu yükümlülükler gereğince; Ticaret Bakanlığı bünyesinde Elektronik İlan Doğrulama Sistemi
(EİDS) kurulmuş olup, sistem sayesinde yeni üyeliklerde üyelik başvurusunda bulunan, mevcut üyeliklerde
ise ilk ilan girişi öncesinde ilan vermek isteyen gerçek veya tüzel kişinin kimlik ve yetki doğrulaması
yapılmasına olanak sağlanacaktır.

EK:
1- EİDS-EntegrasyonDokümanı.pdf (3 sayfa)
2- EİDSKimlikveYetkiDoğrulamasıHkPdf (2 sayfa)

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

188