EKONOMİ GÜNDEMİ - KDV İADELERİNDE YENİ DÖNEM

20 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de 24 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Bu Tebliğ düzenlemesi ile KDV iadelerinde önemli değişikliğe gidildi. Şartları sağlayan mükellefler iadelerinin %50’sini KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren 10 iş günü içinde alabilecekler. İadenin en azından yarısının on iş gününde alınacak olması mükelleflere büyük ölçüde rahatlama sağlayacaktır.

Ocak/2019 ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan, işlem türü itibariyle YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade talepleri; standart iade talep dilekçesi, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile iade taleplerine ilişkin aranan diğer belgelerin tamamının ibraz edilmesi kaydıyla KDVİRA sistemi tarafından sorgulanacak, sorgulama sonucunda üretilen “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu”na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren 10 iş günü içinde mükellefe iade edilecektir.

On iş gününde talep edilen iadenin yarısını alabilmek için aşağıdaki şartların taşınması gerekecektir:

– En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması,

– Daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması,

– Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin;

– Özel esaslara tabi olmaması,

– Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması,

– Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması,

– KDV Uygulama Tebliğinin (IV/A-6.) bölümünün birinci paragrafının (iv) ayrımı ve üçüncü paragrafı kapsamında iade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması gerekmektedir.

797