Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu Hk.

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 01.03.2024 tarihli e-posta.
Ekte bir örneği sunulan ilgide kayıtlı elektronik postada, gümrük vergisi askıya alınmış olan ve ekte yer alan
eşya listesinde olup, elektronik postada kriterleri sunulan ürünler özelinde, 2025 yılından sonra da askıya alma
uygulamasının devam etmesi ile ilgili Ticaret Bakanlığına en geç 10.04.2024 tarihine kadar uzatma başvurusu
yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Elektronik postada devamla, listede karşısında “≥15000/green” ibaresi bulunan eşya için ise, 2024 yılı Temmuz
dönemi müzakerelerinde Komisyonca aksi bir karar alınmadığı ve 2025 yılı Ocak ayında herhangi bir itiraz
gelmediği sürece, bahse konu eşyaya ilişkin sürelerin 31.12.2029 tarihine kadar otomatik olarak uzatılacağı
açıklanmıştır. Ayrıca, pillerin tamamının listeden çıkartılmasının planlandığının anlaşıldığı ve ilgili eşyaya
yönelik uzatma başvurularının 2025 Ocak döneminde tartışılacağı bilgisi verilmiştir.
Bu itibarla, ekte sunulan elektronik posta ve ekindeki bilgiler esas alınarak konunun ilgili üyelerinize
duyurulmasını önemle rica ederim.

EK:
1- Liste (Excel)
2- İtiraz Duyurusu (1 sayfa)

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

47