ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNDE DÜZENLEME HK.

Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 05.11.2018 tarihli tebliğinde Elektronik Tebligat Sisteminden yararlanılabilmesine ilişkin düzenleme ele alındı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nce Oda üyelerinin bilgilendirilmesi amacıyla dağıtılan tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

598