Emek Yoğun Sektörler Hk.

Birliğimiz tarafından yapılacak çalışmada değerlendirilmek üzere; Emek yoğun olarak çalışan sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin rekabet seviyesinin korunması ve çalışanların istihdam devamlılığının sağlanması adına kamu kurum/kuruluşları tarafından alınabilecek önlemler, yapılabilecek mevzuat değişiklikleri, verilebilecek destek ve teşviklere ilişkin görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda, konu hakkındaki somut önerilerinizin 31.05.2024 tarihine kadar Birliğimize (mustafa.findikoglu@tobb.org.tr) iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

EK: Emek Yoğun Olarak Çalışan Sektörlerde Faaliyet Gösteren Şirketler (1 sayfa);

“Emek Yoğun Olarak Çalışan Sektörlerde Faaliyet Gösteren Şirketler”

Kurum:
Konu Başlığı:
Açıklama:
İhtiyaç Duyulan Düzenleme:

42