Endonezya İle Muhtemel Bir Serbest Ticaret Anlaşması Akdedilmesi Hakkında Anket

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 19.08.2022 tarihli ve 77380300 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Endonezya ile imzalanması muhtemel bir Serbest Ticaret Anlaşmasına ilişkin firmaların görüş ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu açıklanarak, konu hakkında bir anket hazırlandığı belirtilmiştir.

Yazıda devamla, ankete ilişkin linkin 7 Eylül 2022 tarihine kadar erişime açık olacağı bilgisi verilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı

268