Endonezya'nın yeni başkentinin inşa çalışmaları

İlgi : Dışişleri Bakanlığı’nın 23.06.2013 tarih ve 36251704 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, Endonezya’nın yeni başkenti olması öngörülen “Nusantara”nın inşa çalışmaları
bağlamında Cakarta Büyükelçiliğimizden alınan yazıya atfen, çeşitli ülkelerden özel sektör ve kamu
yatırımcılarının Nusantara’daki altyapı projelerine olan ilgisi hakkında güncel bilgilerin iletildiği
bildirilmektedir.
Yazıda devamla, son olarak Fransız özel sektör temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından Nusantara’ya
gerçekleştirilen ve Ulusal Başkent Otoritesi (NNCA) yetkililerinin de eşlik ettiği ziyarette, enerji, akıllı
şehirler ve teknolojiler, çevre dostu materyaller alanlarında faaliyet gösteren şirket temsilcilerinin yer
aldığı, Fransız şirketleri tarafından muhtemel yatırımlar hakkında NNCA’ya dört niyet mektubunun
sunulduğu bildirilmektedir.
Ayrıca, NNCA’ya çeşitli ülkelerden sunulan niyet mektuplarının sayısının hâlihazırda 233’e ulaştığı
(Endonezya’dan 106′, Japonya’dan 26, Singapur’dan 22, Malezya’dan 16, Çin’den 15, ABD’den 9,
Fransa’dan 4, Güney Kore, Finlandiya ve BAE tarafından 2’şer, Filipinler, Tayland, Almanya, İspanya,
Kanada, Brunei tarafından ise 1’er niyet mektubu sunulmuştur) kaydedilmektedir.
Büyükelçiliğimiz bu çerçevede, ülkemiz müteahhitlik şirketlerinin muhtemel projelerde rol alma
niyetinin somut bir öneriye dönüştürülerek NCAA’in dikkate getirilmesinde fayda görüldüğünün;
Nusantara’da özellikle akıllı teknolojiler ve sürdürülebilir şehirler, çevre dostu sistemler ve yenilenebilir
enerji alanlarında yatırım yapabilecek şirketlerimiz tarafından hazırlanabilecek niyet beyanlarının
Endonezya makamlarına sunulabileceğinin; şirketlerimiz için NCAA yetkilileriyle muhtemel yatırım
alanları ve işbirliği imkanlarına ilişkin bir saha ziyaretinin de düzenlenebileceğinin bildirildiği ifade
edilmektedir.

85