Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Birliğimize iletilen yazıda, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amaçlanmakta olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından her yıl Ocak ayının ikinci haftasında Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Meslek Odaları ve Birliğimiz işbirliği ile çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Bu yıl düzenlenecek olan Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri kapsamında EK-1’de verilen linklerde yer alan video ve görsellerin oda/borsanız internet sayfasında, bina giriş çıkışlarında, varsa dijital ekranda, sosyal medya hesaplarında 09-15 Ocak 2023 Enerji Verimliliği Haftası boyunca yayınlanması ve ayrıca söz konusu haftada yapacağınız etkinlikler hakkında Birliğimize (mustafa.findikoglu@tobb.org.tr) bilgi verilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

ETKB Enerji Verimliliği Videolarının Linki:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwe.tl%2ft%2dgVgE8kAQZf&umid=2C853FF8-EF27-E705-B5D5 B4B6B6AE7CFD&auth=35c995806b295ab1abcdffabf32cb39ffa3683fb7f962b748359a5454deb4473b9960f735cc7cf25

ETKB Enerji Verimliliği Afişlerinin Linki:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwe.tl%2ft%2drSc6VgiTLN&umid=A0CE8C45-EF23-2605-9FA9-BE80B7EAA7A8&auth=2b57225d7664c366d69468155888f41ab3ea5881-f385205bb416f4303926e3b0df116686f211259a

193