Enflasyon Düzeltmesi Semineri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde ve EY Türkiye işbirliğinde 14 Aralık 2023 tarihinde
saat:13:30’da TOBB Konferans Salonu’nda ‘Enflasyon Düzeltmesi Semineri’ gerçekleştirilecektir. Bahse konu
seminerde, güncel ekonomik durum ve mali konular değerlendirilerek, enflasyonun muhasebeleştirilmesine
ilişkin bilgilendirme yapılacaktır.
Bu kapsamda, ekte programı takdim edilen toplantının üyelerinize duyurulması ve
katılımcıların https://anket.tobb.org.tr/#/anket/enflasyon-duzeltmesi-semineri adresi üzerinden kayıt
yaptırmasının sağlanmasını bilgilerinize rica ederim.

EK: Enflasyon Düzeltmesi Semineri (1 sayfa)

127