EXIMBANK Bilgilendirme Toplantısı 29.03.2022

Değerli üyemiz, teminat yetersizliği nedeniyle finansmana erişmekte zorlanan KOBİ niteliğine haiz ihracatçı firmalara İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) özkaynağından verilecek kefalet ile Türk Eximbank kredilerinden faydalanma imkanı sunulmuştur. Bu çerçevede, genel şartlar ve başvuru ile ilgili olarak sistemin nasıl kullanılacağına ilişkin online bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin linke tıklayarak kayıt oluşturmalarını rica ederiz. Başvuruların kısıtlı bir zamanı kapsayacağı ve limitlerin dolma riski nedeniyle başvuru sürecini hızlı bir şekilde tamamlamanız firmanız açısından önem arz etmektedir. Link: https://forms.gle/wMGvjWjcKqpnxuVK7

72