FARAVET Üzerinden Gerçekleştirilecek Yıllık Raporlar ve Kota Başvuruları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen ekli yazıda; FARAVET üzerinden gerçekleştirilecek 2022 yılına ait faaliyetlerin raporlanmasının 1 Mayıs 2023 tarihine ve dökme  florlu sera gazları için gerçekleştirilecek kota başvurularının 1 Haziran 2023 tarihine ertelendiği bildirilmiştir.

EK: Yıllık Raporlar ve Kota Başvurular

 

169