Fas Demir Yolları Ofisi (ONCF) Yarışma Çağrısı

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 24.11.2023 tarihli ve 91284901 sayılı yazısı
İlgide kayıtlı yazıda, Fas Demir Yolları Ofisi (ONCF) tarafından trenlerin temini ve bağlı olan hizmetlerin
sağlanması için açılan yarışma ve ek bilgiler iletilmiştir. Demiryolu araçlarının bakımına yönelik uzun vadeli
bir ortaklığın kurulması ve Fas’ta tren üretimine yönelik bir endüstriyel üretim tesisi inşa edilmesi planlandığı
belirtilmektedir. Ayrıca, projenin demiryolu ekosistemini geliştirmeyi amaçladığı ve projenin tahmini
maliyetinin vergiler hariç 16.000.000.000 Fas dirhemi olup, bu miktarın dağılımı ekte yer alan Tablo 1’de
gösterildiği şekilde olduğu ifade edilmektedir.
Yazının devamında; yarışma çağrısı aşamasında, banka teminatı verilmesine gerek olmadığı belirtilmiş ve
rekabetçi diyalog aşamasına uygun olan yarışmacıların, Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) Kurumuna “Rglement
de Consultation” dokümanında belirtilen koşullara göre bir banka garantisi sunmaları gerektiği ifade edilmiştir.
Adayların rekabetçi diyalog prosedürüne bireysel olarak ya da grup şeklinde katılabilecekleri, ihalenin Fas
Ulusal Demiryolları Ofisi tarafından ekte yer alan Tablo 2’de görüleceği üzere iki bölüme (Lot) ayrıldığı ve
rekabetçi diyalog prosedürünün sonunda tüm hizmetlerin bir üreticiye verileceği belirtilmiştir. Ayrıca, söz
konusu araçların tahmini teslim süresinin dört yıl olduğu ve sözleşmenin imzalanmasının tahmini başlangıç
tarihinin 31 Temmuz 2024 olduğu bilgisi verilmiştir.
Fas Ulusal Demiryolu Ofisi RA- versiyon 03’ün 06.02.2023 tarihinde yürürlüğe giren Alımlar Yönetmeliği’nin
83. maddesi uyarınca, rekabetçi diyalog prosedürünün ilk aşamasının, kabul edilen adayların seçilmesi
amacıyla bir yarışma çağrısından oluşturulduğu belirtilmiştir. İhale dosyalarının kamu ihaleleri portalı
(www.marchespublics.gov.ma) ve Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) web sitesi (www.oncf.ma) üzerinden
indirilip temin edilebileceği ifade edilmiş, başvuruların içeriğinin ihale “Règlement de Consultation”
dokümanında belirtilen şekilde düzenlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Adayların başvurularını Fransızca
dilinde ve belirtilen iki yöntemden biriyle yapmaları gerektiği bilgisi verilmiştir.
Bu çerçevede, başvuruların iki yöntemle gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir:

1. Elektronik Başvuru: Kamu ihaleleri portalı (www.marchespublics.gov.ma) üzerinden elektronik
olarak başvuru yapılabilir.

2. Fiziki Başvuru: Fiziki olarak başvurular, “Cellule COD, Direction des achats de l’Office National des
Chemins de Fer” adresine teslim edilebilir. Başvuru zarflarının açılacağı gün öncesinde,
rekabetçi diyalog komisyon başkanına başvuruların teslim edilebileceği belirtilmiştir. Fiziki olarak
sunulan başvuruların çıkarılabilir depolama ortamında kayıtlı dijital versiyonları ile birlikte olması
gerekmektedir.

EK:
1- Tablo -1 ve Tablo – 2 (1 sayfa)
2- Fas Demir Yolları Ofisi (ONCF) İhale (6 sayfa)

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

156