Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) İhalesi

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 15.06.2023 tarih ve E-68460249-724.01.01-00086345877 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıya atfen, Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF)
tarafından, manevra sistemi olmadan demiryolu komple cihazlarının temini için ihale açıldığı, ihale
duyurusunda ihalenin tahmini bütçesinin 104.400.000,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 10,30 Milyon Dolar) olduğu,
ihaleye katılacak firmalar tarafından 1.566.000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 154.434,82 ABD Doları) teminat
olarak yatırılması gerektiği, ihale dosyalarının kamu ihaleleri portalından (www.marchespublics.gov.ma) ve
ONCF web sitesinden (www.oncf.ma) indirilerek temin edilebileceği, ihale dosyalarında değişikliklerin,
“Règlement de Consultation” dokümanının “Introduction de Modifications” maddesinde belirtilen şartlara göre
görüntülenebileceği, sunulacak başvuruların içeriğinin ONCF web sitesinde mevcut kamu alımları şartname
dokümanının “Règlement des Achats ONCF (RA-Version 0.3)” 27. maddesinin hükümlerine uygun olarak
düzenlenmesi gerektiği, adayların kamu ihaleleri portalı üzerinden elektronik olarak başvurmaları gerektiği,
evrak şeklinde sunulacak başvuruların kabul edilmeyeceği, yerel saatle 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 9:00’da
başvuru zarflarının, Rue Mohammed Triki Agdal, Rabat adresinde yer alan Eğitim ve Beceri Geliştirme
Enstitüsünde açılacağı, söz konusu ihaleye ait tüm dokümanlara
https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&ref
Consultation=720011&orgAcronyme=o8p bağlantısından ulaşılabileceği belirtilmektedir.

132