Fas Krallığı-İthalatta Uygulanan Uygunluk Kontrolleri

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 31.07.2023 tarihli ve 87615447 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgili yazıda, 1 Şubat 2020 tarihinde Fas’a ithal edilen sanayi ürünlerinin uygunluk
kontrollerinin taşere edildiği “Bureau Veritas” ve “TUV Rheinland” firmaları ile uygunluk sertifikaları
konusunda yapılan anlaşmaların bazı Türk firmalarından alınan bilgiler çerçevesinde askıya alındığı
belirtilmiştir.
Yazıda, anılan bilgiye göre söz konusu firmalar tarafından 27 Haziran 2023’den sonra düzenlenen belgelerin
Fas Gümrük İdaresi tarafından kabul edilmeyeceği açıklanmıştır.
Yazıda devamla, uygulamaya ilişkin resmi bir duyuru yapıldığında gerekli bildirimin Rabat Ticaret Müşavirliği
tarafından ivedi olarak iletileceği belirtilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı;

Rabat Ticaret Müşavirliğimizce iletilen bir yazıda, Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından,
Fas’a ithal edilen sanayi ürünlerinin yerel mevzuat çerçevesinde uygunluk kontrollerinin 1 Şubat 2020
tarihinden itibaren Fransız Bureau Veritas, Alman TUV Rheinland, İspanyol Applus Fomento, Faslı SGS
Maroc ve Intertek Labtest firmalarına taşere edildiği ve söz konusu kontrollerin adı geçen şirketler
tarafından gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığına atfen, sürekli olarak güncellenen istisna ürünler listesi
dışında kalan sanayi ürünleri için gerekli uygunluk sertifikalarının menşe ülkesinde adı geçen firmalardan
temin edilmesinin ve Fas Gümrük İdaresine ibrazının zorunlu olduğu ifade edilmektedir.
Diğer taraftan, bazı Türk firmalarından alınan bilgiler çerçevesinde Fas Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı ile yapılan şifahi görüşmelerde yukarıda isimleri anılan “Bureau Veritas” ve “TUV Rheinland”
firmaları ile uygunluk sertifikaları konusunda yapılan anlaşmaların askıya alındığı, bu çerçevede söz
konusu firmalar tarafından 27 Haziran 2023 tarihine kadar düzenlenen belgelerin geçerli olacağı, anılan
tarihten sonra düzenlenen belgelerin Fas Gümrük İdaresi tarafından kabul edilmediğinin altı
çizilmektedir. Yazıda devamla; uygulamaya ilişkin resmi bir duyuru yapıldığında gerekli bildirimin
Müşavirliğimizce ivedi olarak iletileceği belirtilmektedir.

163