Fransa’da Dolandırıcılık Vakaları hakkında

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 27.03.2023 tarih ve 84000094 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazı ile Paris Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen “Fransa’da Dolandırıcılık Vakaları” konulu yazı kapsamında Ticaret Bakanlığınca oluşturulan bilgi notu sunulmaktadır.

 

BİLGİ NOTU
Son zamanlarda ihracatçılarımızın alacak sorunlarına ilişkin Müşavirliğimize yapılan
başvurularda artış gözlemlenmektedir. İntikal eden sorunlardan bir tanesinde aşağıda da
açıklandığı üzere, ilgili firmaların bilgisi dışında, kurumsal firmaların ve yöneticilerinin
isimleri kullanılarak ihracat siparişleri verildiği ve sipariş karşılığı meblağın ödenmediği
görülmektedir. İhracatçılarımızın bu tür konularda bilgilendirilmesi ve benzeri sorunların
yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alınabilmesi için yakın zamanda yaşanan alacak sorunu
ve alınabilecek tedbirlere ilişkin Müşavirliğimiz önerileri aşağıda paylaşılmaktadır:
Fransa’nın önemli Hipermarket zincirlerinden E. Leclerc (https://www.e.leclerc/)
markası altında faaliyet gösteren franchise sahibi Solormag (Centre Distributeur Edouard
Leclerc) firması (20 Rtd D Arlon 57100 Thionville, Fransa) ve ve E. Leclerc Ticaret ve
Pazarlama Direktörü Gilles BECONCINI adına bir Türk firmasının info mail adresi üzerinden
irtibata geçilerek sipariş verilmiştir. Sipariş sonrası Türk firması ihracatını, Eximbank Sigortası
kapsamında hiçbir peşinat almadan %100 vadeli olarak gerçekleştirmiş ve ihracat evraklarını
kendisine iletilen Fransa’daki Forwarder’a göndermiştir. Forwarder firması da demaraj
masrafları dâhil tüm gümrük vergileri ve diğer masrafları da ödeyerek malların gümrükten
çekilmesi için millileştirme işlemlerini tamamlamış ve mallar gümrükten çekilerek kendilerine
belirtilen depoya teslim edilmiştir. Ancak, bu işlemlerden sonra sipariş verilen firmadan ödeme
talep edildiğinde hem sipariş edilen malı gönderen ihracatçı firmamız hem de forwarder firma,
siparişlerin E. Leclerc firması tarafından verilmediğinin farkına varmıştır.
Fransa’da özellikle kurumsal firmaların yeni tedarikçiyi tanımadan iş yapmakta
mesafeli davranması, siparişlerini kendi yönetim sistemleri üzerinden vermeyi tercih etmeleri,
whatsapp vs gibi araçlarla sipariş vermedikleri hususları dikkate alındığında, ihracatçı
firmalarımızın kendilerine iletilen cazip tekliflere aldanıp sipariş veren kişiyi ve firmayı
doğrulamadan işlem yapmamaları önerilmektedir.
Firmalarımızın benzer şekilde kurumsal olduğunu düşündükleri firmalardan sipariş
mailleri almaları durumunda, siparişi veren kişinin gerçekte var olup olmadığı ya da halihazırda
sipariş veren firmada çalışıp çalışmadığını teyit etmesi önemlidir. Bunun için, ilk defa ihracat
yapılacak yeni bir müşteri ile ön ödeme alınmadan ihracat yapılmaması, mutlaka ilgili şirket
hesabında kendi şirket hesaplarına sembolik de olsa bir para transferi gerçekleştirilmesinin
önemli olduğu değerlendirilmektedir.
Ayrıca, firmalarımızın bazı durumlarda Eximbank’ın ihracat sigortalarına güvenerek
tedbirsiz davrandıkları durumlarla karşılaşılabilmektedir. Bu ve benzeri tedbirsizliklerin önüne
geçilebilmesi için, Eximbank tarafından sigorta limiti tahsil başvurularında firmalardan istenen
başvuru belgelerine, “ilgili ithalatçıdan ihracatçının banka hesabına para transferini gösteren
belge”nin eklenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.
Bu itibarla, firmalarımızın artan dolandırıcılık vakalarına karşı dikkatli olmaları, E.
Leclerc, Solarmag (Centre Distributeur Edouard Leclerc) ve “… (Centre Distributeur Edouard
Leclerc)” ismi ile biten diğer E. Leclerc franchiselarından gelecek vadeli siparişlere dikkatli
yaklaşmaları, böyle bir durumla karşılaşmaları halinde Müşavirliğimizle iletişime geçmeleri
konusunda bilgilendirilmelerinin faydalı olacağı düşünülmektedir.
T.C. PARİS TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

128