Fuar Başvurularına İlişkin

Merkez üssü Kahramanmaraş olarak belirlenen ve 10 ilimizde yıkıma neden olan depremler sebebiyle,
Birliğimiz tarafından, 06 Şubat – 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenmek üzere Takvim’de yer alan
fuarları kapsayacak şekilde, sektörde yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilebilmesini teminen fuar
iptal ve değişiklik ile bu kapsamda iptal edilen fuarların takvimine ekleme başvurularına ilişkin süreçleri
kolaylaştırıcı bazı kararlar alınmıştır. Bu doğrultuda;
1. OHAL ilan edilen 10 ilde (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman,
Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana) düzenlenmek üzere 2023 Yılı Fuar Takvimi’nde yer alan fuarlara ilişkin
yapılacak olan deprem mücbir sebepli tarih değişikliği ve iptal başvurularında;
a. Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esasların (Usul ve Esaslar) 17. maddesinin 1.
fıkrasında yer alan süreye riayet edilmese dahi başvuruların değerlendirmeye alınmasına,
b. Usul ve Esaslar’ın 17. maddesinin 2. fıkrasında yer alan hükmün askıya alınarak
değerlendirilmesine,
c. Usul ve Esaslar’ın 17. maddesinin 1. fıkrası kapsamında yapılacak iptal başvurularının şirket
antetli kağıdına yazılmış ve şirket temsilcisi tarafından imzalanmış dilekçeyle kabul edilmesine,
d. Usul ve Esasların 17. maddesinin 1. fıkrası kapsamında yapılacak tarih değişikliği başvurularında
başvuru evraklarının noter onayı aranmaksızın değerlendirmeye alınmasına,
e. Bu kapsamda iptal edilen fuarlar için, 2023 Yılı Fuar Takvimi’ne ekleme başvurusu yapılması
halinde, Usul ve Esasların 15. maddesinin 1. fıkrasında yer alan süreye riayet edilmese dahi aynı maddede yer
alan evraklar ile yapılan başvuruların değerlendirmeye alınmasına ve Usul ve Esasların 15. maddesinin 2.
fıkrasında yer alan hükmün askıya alınarak değerlendirilmesine,
f. İlgili başvurulardan ücret alınmamasına,
2. OHAL ilan edilen illerin dışında yer alan illerde düzenlenecek fuarlar için Birliğimize intikal ettirilen
deprem mücbir sebepli iptal ve değişiklik başvurularında;
a. Başvuru ücreti alınmamasına,
b. Başvuruların Birliğimizce ayrı ayrı değerlendirilmesine,
c. Başvuruların kabul edilmesi durumunda, bu fuarlar özelinde;
· Esasların 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan
sürelere riayet edilmese dahi başvuruların değerlendirmeye alınmasına,
· Esasların 15 inci maddesinin 2 nci fıkrası ve 17 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan
hüklerin askıya alınarak değerlendirilmesine
karar verilmiştir.

141