Genel Müdürlük Taşınma Duyurusu

İlgi : Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş’den alınan 08.02.2024 tarihli ve 171150 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda; Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Hizmet Binası’nın 12 Şubat 2024 itibariyle, İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No:7/B 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde hizmet vermeye devam edeceği iletilmiştir.

EK: Türkiye İhracat Bankası A.Ş.’den alınnan yazı;

Sayı : E-60811156-819-171150
Konu : Genel Müdürlük Taşınma Duyurusu
DAĞITIM YERLERİNE
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Hizmet Binası 12 Şubat 2024 tarihi itibariyle İnkılap
Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No:7/B 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde hizmet vermeye
devam edecektir.
Bu kapsamda Bankamız ile gerçekleştirilecek tüm yazışmalar için güncel adresimizin kullanılması, Kurumunuza
bağlı tüm kuruluşlar ile bu bilginin paylaşılması hususlarında gereğini saygılarımızla arz ederiz.

78