Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi/Ukrayna hk.

“Değerli Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde ülkemize taviz tanıyan ülkeler arasında Ukrayna’nın yer almaması hususu dikkate alınmak suretiyle, ülkemizden Ukrayna’ya yapılan ihracat için Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) Belgesi düzenlenmemesi gerektiği bildirilmiştir. Bu çerçevede, Birliğimiz Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi’nde de (MEDOS) bu yönde gerekli güncelleme yapılmıştır. Bilgilerinize sunarız.”

246