Gümrük Müdürlüklerinin Fazla Mesai Duyuru Metni hk.

“Değerli Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda ihracat hedefleri ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak uygulamaya geçirilen İhracat Ana Planı kapsamında, ihracat ve bağlantılı çıkış işlemlerinde zaman kayıplarını ve maliyetleri azaltmak amacıyla 2019/38 Sayılı Genelge’nin hazırlandığı belirtilmiştir.

Yazıda, söz konusu Genelge kapsamında, ihracat ve bağlantılı çıkış işlemleri için ekli listede yer alan gümrük müdürlüklerinin normal çalışma saatlerine ilave olarak iki saat daha açık bulundurulması ve bu ilave süre içerisinde yükümlülerce yapılan fazla mesai başvurularının da ilgili gümrük müdürlüklerince işleme konularak hizmet verilmesinin uygun bulunduğu kaydedilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu Genelge ve gümrük müdürlükleri listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.”

 

GENELGE 

GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİ LİSTESİ

453