Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi

İlgi : a) 10.08.2022 tarihli ve 8034 sayılı yazımız.
b) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 31.10.2022 tarihli ve 79579024 sayılı yazı.
İlgi (a)’da kayıtlı yazımız ile Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi’nde yapılan teknik
düzenlemelere ilişkin Ticaret Bakanlığı’nın yazısı iletilmişti.
Bu defa, ekte bir örneği sunulan ilgi (b)’de kayıtlı yazıda ise, bahse konu sistemin geliştirilmesi çalışmaları
kapsamında yapılan teknik düzenlemelere dair bilgi verilmektedir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı

142