Güneş Enerji Santrallerinin İnşası Projesi İhale Dokümanı

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 04.08.2023 tarihli ve 87756579 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazıda, Sırbistan’ın Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı Kanunu’na dayanılarak, anılan
ülkede batarya depolamalı yüksek kapasiteli güneş enerji santrallerinin inşası projesini gerçekleştirecek
stratejik ortağın seçim prosedürünü belirleyen Karar’ın uygulanmasına yönelik Kararname’nin Resmi
Gazete’de bildiriminin yapıldığı belirtilmektedir.
Yazıda devamla, söz konusu Karar’ın uygulanmasına yönelik Kararname kabul edilerek 14 Temmuz 2023
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve akabinde Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanlığı tarafından
batarya depolamalı yüksek kapasiteli güneş enerji santrallerinin inşasına yönelik projede stratejik ortağın
seçimine yönelik proje teklif çağrısında bulunulduğu ifade edilmektedir. Bununla beraber, mezkur proje teklif
çağrısında, son başvuru tarihi 20 Eylül 2023 saat 10:00 olarak belirlenmiş olup enerji sektöründe faaliyet
gösteren firmalar ile yenilenebilir enerji sektörüne yönelik malzeme, ekipman ve yazılım tedarik eden
firmaların bilgilendirilmesinin uygun olacağı ifade edilmektedir.
Diğer taraftan, Sırbistan Hükümetince yayımlanan 2023-2025 Dönemi Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Kullanımına İlişkin Teşvik Planı uyarınca üç yıllık dönem içerisinde 1.300 MW yenilenebilir enerji ihalesi
(1.000 MW rüzgar ve 300 MW güneş) açılmasının planladığı bilgisi iletilmektedir.
Söz konusu yazının ekinde bulunan Kararname, ihale dokümanı ve 2023-2025 Dönemi Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının Kullanımına İlişkin Teşvik Planı ilişikte yer almakta olup, ilave bilgi için ilgili Ticaret
Müşavirliğimiz (belgrad@ticaret.gov.tr) ile temasa geçilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

EK:
1- 2023-2025 Dönemi Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına İlişkin Teşvik Planı (6 sayfa)
2- Düzenleme- (6 sayfa) (6 sayfa)
3- İhale Dokümanı (15 sayfa) (15 sayfa)

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

92