Güzellik Salonları

İlgi : 5987 karar sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

İlgide kayıtlı Yönetmelik ile 14.07.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ilgide kayıtlı Yönetmelik ile değişiklik yapılmıştır.

İlgide kayıtlı Yönetmeliğin 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde Güzellik Salonları ile ilgili ekleme ve düzenlemeler yapılmıştır.

İlgili üyelerimize duyurulur.

187