Halıya Uygulanacak İlave Gümrük Vergisi/Irak

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 08.08.2023 tarihli ve 87903345 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Irak’a tüm ülke ve menşelerden 5702.32.30 ve 5702.32.10 GTİP kodu ile
ithal edilen halı ürünlerine dört yıl süreyle yüzde altmış (%60) oranında ilave gümrük vergisinin
uygulanmasına, ilgili ülke tarafından karar verildiği belirtilmiştir.
Yazıda devamla, uygulamanın detaylarına ilişkin bilgi verilmiş olup, ilave bilgi için Bağdat Ticaret Müşavirliği
(bagdat@ticaret.gov.tr) ile temasa geçilmesinin faydalı olacağının değerlendirildiği vurgulanmıştır.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı;

Bağdat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda; Irak Bakanlar Kurulu’nun 01.08.2023 tarihli
toplantısında 2010/11 Sayılı Yerli Ürünleri Koruma Kanunu kapsamında yerel ürünleri desteklemek
amacıyla:
Irak’a tüm ülke ve menşelerden, 57023230 ve 57023210 GTİP kodu ile ithal edilen halı ürünlerine
dört yıl süreyle yüzde altmış (%60) oranında ilave gümrük vergisinin uygulanmasına,
-İlave gümrük vergilerinin uygulandığı süre zarfında yerel pazarın takip edilmesine,
-Maliye Bakanlığı Gümrükler Genel Komitesi’nin söz konusu ürün için ek gümrük harcı
uygulaması başlatmasına,
-Maliye Bakanlığı’nın, söz konusu ürünün toplam ithalat miktarı, ithalat işleminden elde edilecek
ilave gümrük vergisinin toplam değeri ve mezkur ürününün ihracatını yapan ülkelere ilişkin verileri
Sanayi ve Madenler Bakanlığı’na düzenli aralıklarla bildirmesine,
-Sanayi ve Madenler Bakanlığı’nın, yerli firmaların piyasa talebini uygun fiyatla karşılama
kapasitesini araştırmasına,
-Yetkili otoritelerin, bahse konu ürüne uygulanacak ilave gümrük vergisinin etkilerini
incelemesine,
-Söz konusu kararın, yayımlanmasından itibaren yüz yirmi (120) gün sonra uygulanmasına
karar verildiğinden bahsedilmiş olup, mezkur uygulamalara ilişkin olarak Irak ile iş yapan
üyelerinize e-posta ile bilgilendirme yapılmasının ve ilave bilgi için ilgili Ticaret Müşavirliğimiz
(bagdat@ticaret.gov.tr) ile temasa geçilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

168