Hindistan-IORA Kruvaziyer Turizmi Konferansı Daveti

İlgi : Dışişleri Bakanlığı’nın 20.05.2024 tarihli ve 38149246 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, “Hindistan-Hint Okyanusuna Kıyıdaş Ülkeler Birliği(IORA) Kruvaziyer Turizmi Konferansı”nın 13- 14 Haziran 2024 tarihlerinde Yeni Delhi’de düzenleneceği bildirilmektedir. Konferansa kruvaziyer turizmi temsilcileri adına yapılacak kayıtların aşağıda yer alan bağlantı adresi üzerinden gerçekleştirileceği iletilmektedir.

Kayıt bağlantı adresi: https://forms.office.com/r/f67SKQwxRg

EK: Hindistan-IORA Kruvaziyer Turizmi Konferansı’na davet;

T.C.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğü
(Asya Koordinasyan Genel Müdürlüğü)
Sayı : E-43332916-400.25.05.03-38149246 20.05.2024
Konu : Hindistan-IORA Kruvaziyer
Turizmi Konferansı’na davet
DAĞITIM YERLERİNE
Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu:3a33a52d-2010-46ac-a91d-1c35162c56f1 Belge Doğrulama
Adresi:https://www.turkiye.gov.tr/disisleri-bakanligi-ebys
T.C. Dışişleri Bakanlığı, Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100
Ankara / Türkiye
Telefon:
E-posta:
İnternet Adresi: http://www.mfa.gov.tr
Kep Adresi:disisleribakanligi@hs01.kep.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Neslinur TEK
Telefon: 90(312) 292 18 93
E-posta:neslinurtek@mfa.gov.tr
1/2
Hint Okyanusuna Kıyıdaş Ülkeler Birliği (IORA) Sekretaryasından 17 Mayıs 2024
tarihinde alınan örneği ekli Nota’da, “Hindistan-IORA Kruvaziyer Turizmi Konferansı”nın 13-
14 Haziran 2024 tarihlerinde Yeni Delhi’de düzenleneceği bildirilmektedir. Konferansa
kruvaziyer turizmi temsilcileri adına yapılacak kayıtların 24 Mayıs 2024 tarihine kadar Nota’da
maruz bağlantı üzerinden tamamlanmasının beklendiği kaydedilmektedir.
IORA Sekretaryasından 20 Mayıs’ta alınan ekli Nota’da ise, Konferans’a aynı zamanda
IORA İş Forumu (IORBF) temsilcilerinin de davet edildiği ifade edilmekte olup, Konferans’ın
idari düzenlemeler notu, taslak programı ve kavram notu paylaşılmaktadır.
Bilgilerine ve bahsekonu konferansa katılım öngörüldüğü takdirde Bakanlığımızın
bilgilendirilmesini izinlerine saygılarımla arzederim.
Oya YAZAR
Bakan a.
Elçi, Genel Müdür Yardımcısı
ASGY

27