Hurda Atıl Araçların Toplatılması (Genel Emir)

İlgi : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 28.01.2022 tarihli ve 23594 sayılı yazısı.

Bakanlığımız İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ilgi yazısı gereğince, Valiliğimiz tarafından hazırlanan 07.02.2022 tarihli ve 2022/1 sayılı Genel Emir ilişikte gönderilmiştir.

Ek: Genel Emir

279