İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi (Türkiye-KKTC Arasındaki Ticarette Yerel Paraların Kullanılmasının Yaygınlaştırılması Hk)

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 23.11.2022 tarihli ve 80288188 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, mer’i mevzuatta yapılan değişiklik ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne
yapılan ihracatta, gümrük beyannamesinin 22 nci hanesinin Türk lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata
ilişkin bedelin Türk Lirası olarak tahsil edilmesinin zorunlu olacağı bilgisi verilmiştir.
Yazıda ayrıca, 05.12.2022 tarihinden önce düzenlenen gümrük beyannameleri ve bu kapsamda yapılan
tahsilatlar için ise bu şartın aranmayacağı da belirtilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı

179