İlaç ve Tıbbi Cihazların Dijital Etiketlenmesi Hk. / Özbekistan

İlgi : Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan 25.07.2022 tarihli ve 34716957 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı yazıda, Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde ilaç ve tıbbi cihazların zorunlu olarak dijital şekilde etiketlenmesine geçildiği bildirilerek, konuya ilişkin Özbekistan Devlet Vergi Komitesi’nin duyuru örneği ve irtibat kurulabilecek yetkililerin listesi iletilmektedir.

EK:
1- Duyuru Örneği (1 sayfa)
2- Yetkili İrtibat Listesi (1 sayfa)

179