İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 3 Ocak 2024 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış olup ekte bilgilerinize sunulmuştur.

EK: Resmi Gazete

54