Irak Merkez Bankası Kararı

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 26.07.2023 tarihli ve 87508042 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Irak Merkez Bankası’nın 20.07.2023 tarihli ve 9/2/414 sayılı kararı
uyarınca, yazıda bilgileri verilen Irak’taki 14 bankanın bankacılık hizmetlerinde 20.07.2023 tarihinden itibaren
ABD Doları kullanmayacakları belirtilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı;

Bağdat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, ABD’nin on dört Irak Bankası’nın dolar
işlemleri yapmasını yasaklamasına ilişkin bir bildirim yapılması hakkında bilgi verilmektedir.
Söz konusu duruma ilişkin olarak Irak Merkez Bankası’nın 20.07.2023 tarihli ve 9/2/414 sayılı
kararında; “Almustashar İslami Yatırım ve Transfer Bankası, Alkrtas İslami Yatırım ve Transfer Bankası,
Taif İslami Yatırım ve Transfer Bankası, İlaf İslam Bankası, Erbil İslami Yatırım ve Transfer Bankası,
International İslam Bankası, Trans International Irak Yatırım Bankası, Almusul Yatırım ve Kalkınma
Bankası, Alrajih İslam Bankası, Somer Ticari Bankası, Trust Int. İslam Bankası, Almal İslam Bankası,
Alalam Yatırım ve Transfer Bankası, Zain Al-Iraq İslam Bankası olmak üzere on dört bankanın 2022
yılında yapılan transferlerindeki dış denetim nedeniyle 20.07.2023 tarihinden itibaren bankacılık
hizmetlerinde hiçbir şekilde ABD dolar birimi kullanmamalarına karar verildiği ve söz konusu
Bankaların ABD doları dışında çeşitli bankacılık hizmetlerinde Irak dinarı ve uluslararası işlemlerinde
diğer para birimleri ile serbest bir şekilde hizmet verme haklarına sahip olduğu” ifade edilmektedir.
Bu itibarla, söz konusu uygulama hakkında Irak’la iş yapan üyelerinize e-posta ile bilgilendirme
yapılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

149