Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol İdaresi Başkanı İle Gerçekleştirilen Toplantı

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 25.10.2023 tarihli ve 90298458 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Bağdat Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen Irak
Standardizasyon ve Kalite Kontrol İdaresi Başkanlığı ile yapılan toplantıya dair bilgi verilmiş olup, Irak
özelinde Sevk Öncesi İnceleme uygulaması, uygulamadaki sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi almak
için ilgili müşavirlikle irtibata geçilmesinin faydalı olacağı açıklanmıştır.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı.;

Bağdat Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen bir yazıda, Irak Standardizasyon ve Kalite
Kontrol İdaresi Başkanlığı (COSQC) İle bir toplantı gerçekleştirildiği ve söz konusu toplantıda, Sevk
Öncesi İnceleme (SÖİ) işlemlerinde Irak Merkezi Yönetimi (IMH) ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKBY) tarafından farklı firmaların yetkilendirilmesi nedeniyle Irak’a ihracat yapan Türk firmalarının
geçişlerde yaşadıkları sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin görüşler hakkında bilgi verilmektedir.
Söz konusu uygulama ve çözüm önerilerine ilişkin ayrıntılı bilgi almak için ilgili Ticaret
Müşavirliğimiz (bagdat@ticaret.gov.tr) ile irtibata geçilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

127