Irak Vize Süreci Hk.

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 13.06.2023 tarih ve 86332354 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, Bağdat Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıya atfen, Irak’taki yatırımların takibi, pazar
araştırması, müşteri ziyareti gibi ticari nedenlerle Irak’a gitmek isteyen iş insanlarından, Irak’ta müteahhitlik
veya müşavirlik projesi yürüten ve projelerinde çalışacak personeli Irak’a götürmek isteyen müteahhitlik veya
müşavirlik firmalarından vize başvurusu sırasında referans mektubu ve bazı belgeler talep edilmekte olduğuna
vurgu yapılarak söz konusu vize sürecinin uzun süreler aldığı ve bu durumun Türk iş insanlarının ve
yatırımcıların Irak’taki işlerini aksattığı belirtilmektedir.
Yazıda devamla, Irak Başbakanı’nın 21-22 Mart 2023 tarihlerinde Ankara’ya yaptığı resmi ziyaret sırasında
gerçekleştirilen görüşmelerde; Türk İş İnsanları ile bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısında, vize
sorununun çözülmesi hususunda gerekli adımların atılacağına ilişkin açıklamaya gönderme yapılarak Irak
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin resmi internet sitesinde 31/05/2023 tarihinde yayınlanan duyuruda, (Ek
1) söz konusu ziyarete atıfta bulunulmuş olup iki dost ülke arasındaki ikili işbirliğini tüm alanlarda güçlendirme
çerçevesinde, giriş vizelerinin verilmesine yönelik prosedürlerin düzenlenmesine ve sürecin hızlandırılmasına
uygun bir mekanizmanın tanımlanmasına karar verildiği ve Irak Cumhuriyeti’nin Ankara, İstanbul ve
Gaziantep misyonlarına, Irak’ta iş yapan işadamları, şirket sahipleri ve çalışanlarına müteaddit (3 aylık, 6 aylık
ve bir yıllık) vize verme yetkisinin verildiğine ilişkin bilgilendirme yapıldığına dikkat çekilmiştir.
Bu kapsamda, Irak’a giriş vizelerinin verilmesine yönelik sürecin hızlandırılmasının; ülkemizin Irak’a yönelik
mal ve hizmet ihracatına olumlu etki edeceği, Türk müteahhitlik ve müşavirlik firmalarımızın halihazırda
Irak’ta üstlendiği projelerini daha etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütmelerine katkı sağlayacağı ifade
edilmektedir.

EK: Irak Vize Süreci_Ek_Vize Süreci Hk_Ek_Irak Dıs¸is¸leri Bakanlıgˆı Vize Duyurusu31.05.2023.pdf.pdf (1 sayfa);

Dışişleri Bakanlığı
Irak Cumhuriyeti Büyükelçiliği
Ankara
Duyuru
Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’nin 22 Mart 2023 tarihinde Ankara’ya yaptığı
ziyareti sırasında, iş adamları ve yatırımcılarla yaptığı görüşmedeki direktiflerine atıfta
bulunarak ve iki dost ülke arasındaki ikili işbirliğini tüm alanlarda güçlendirme çerçevesinde,
giriş vizelerinin verilmesine yönelik prosedürlerin düzenlenmesine ve sürecin
hızlandırılmasına uygun bir mekanizmanın tanımlanmasına karar verildi.
Bu nedenle (Ankara, İstanbul ve Gaziantep) misyonlarımıza, Irak’ta görev yapan işadamları,
şirket sahipleri ve çalışanlarına müteaddit (3 aylık, 6 aylık ve bir yıllık) vize verme yetkisi
verilmiştir.
Giriş vizesi almak için sağlanması gereken şartlar aşağıdaki gibidir:
1- Ziyaretin amacını ve istenilen süreyi belirten, şirket müdürü tarafından imzalanmış
(şirketin antetli kağıdına yazılı) resmi bir talep sunulması.
2- Şirketin kayıtlı olduğuna ve Irak’ta iş yaptığına veya (yetkili Irak makamlarıyla
sözleşmeli) bir yatırım fırsatı aramasına dair tevsik edici belge ve bir vergi levhası
sunulması.
3- Bağdat’ta faaliyet gösteren Türk şirketlerinin çalışanlarının, 1. fıkrada belirtilen
başvuru talebine isimlerinin, her kişi için ikişer fotoğrafın ve pasaport fotokopilerinin
eklenmesi gerekmektedir.
4- Aşağıdaki bağlantı vasıtası ile matbu giriş vizesi başvuru formunun doldurulması ve
vesikalık bir fotoğrafın yüklenmesi.

استمارة الفيزا


5- Başvuru sahibine incelenmenin tamamlandığını ve başvuru koşullarını yerine
getirdiğini bildirmek amacıyla irtibat bilgisinin sağlanması.

81