Irak'ta Uygulanan Gümrük Tarifeleri Hk

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 06.03.2023 tarihli ve 83346956 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Irak Bakanlar Kurulu’nun ülkeye ithalatı gerçekleştirilen ürünlere uygulanan gümrük tarifelerine ilişkin kararı ile ilgili Bağdat Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan bilgi notu iletilmiştir.

EK:
1- Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı
2- Bilgi Notu Irak’ta Uygulanan Gümrük Tarifeleri (4 sayfa)

Ekler için tıklayınız

150