İşbirliği Talebi - Bangladeş

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 15.06.2023 tarih ve 86362759 sayılı yazısı.
İlgi yazıda, Dakka Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen bir yazıya atfen, Bangladeş’te farklı sektörlerde
faaliyet gösteren ve ülkenin büyük işletmelerinden biri olan RFL Group tarafından Bangladeş ordusunun
ihtiyaçları kapsamında “Bangladesh Directorate General Defence Purchase (DGDP)” tarafından satın
alınmakta olan battaniyeler ile soğutmalı (20/40 ft ölçülerinde) ve donduruculu kamyonetlere ilişkin Türk
firmaları ile işbirliği yapma ve anılan ürünleri Türkiye’den satın alma konusundaki taleplerinin iletildiği bilgisi
verilmiştir.
Ayrıntılı bilgi ekli dosyada yer almakta olup, konuyla ilgili kişinin iletişim bilgisi de ekte iletilmektedir.

EK:
1- İşbirliği Talebi (16 sayfa)
2- İletişim Kişisi Bilgileri (1 sayfa)

Ekler için tıklayınız.

114