İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri 9. Helal Ürün Sergisi - Erteleme

İlgi : a) 04.07.2022 tarihli ve 6833 sayılı yazımız.
b) Islamic Centre for Development of Trade (ICDT)’nin 27.07.2022 tarihli ve 263 sayılı yazısı.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda Islamic Centre for Development of Trade (ICDT)’den alınan yazıya atfen, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri 9. Helal Ürün Sergisi’nin Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanlığı himayesinde 14-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Tunus Sergi ve Uluslararası Ticaret Merkezi’nde düzenleneceği bildirilmişti.

Bu defa, ilgi (b)’de kayıtlı yazıda bahse konu etkinliğin 2023’ün ilk çeyreğine ertelendiği, broşür ve programın daha sonra ileteceği belirtilmektedir.

200