İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında ELIIT(European Light Industries Innovation and Technology Project) Proje Teklif Çağrısı hk.

“Değerli Üyemiz,

Avrupa Birliği’nin ‘İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında, sanayide yüksek katma değerli ürün ve hizmet yaratılmasını amaçlayan ELIIT(European Light Industries Innovation and Technology Project) başlıklı proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Son başvuru tarihi 17/03/2020 olan proje teklif çağrısına, proje başvuru dokümanları ve rehberine, Avrupa Komisyonunun https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit internet sayfasından ulaşılabilmektedir. KOSGEB, programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Bilgi notu ekte yer almaktadır.”

 

EK

426