Jeneratör Alımı İhalesi. 16.09.2022

İşletmemizin ihtiyacı olan 1 adet 400 kVA Dizel Jeneratör alım ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 16.09.2022 tarihinde elektronik
ortamda EKAP üzerinden yapılacak olup, ihaleye ait ilan örneği yazımız ekinde gönderilmiştir.

EK/ İlan Örneği (1 Takım)

181