Kabil-İmam Ebu Hanife Fuarı hk.

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 21.06.2023 tarih ve 86628972 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanlığı’nın Notasına istinaden, 16-22 Temmuz 2023 tarihleri arasında Kabil’de, İmam Ebu Hanife Fuarı’nın
düzenleneceği bildirilmektedir. Fuar hakkında ayrıntılı bilgi içeren bilgi notu ekte sunulmuştur.

EK: Kabil-İmam Ebu Hanife Fuarı_Ek_Fuara İlişkin Nota ve Bilgi Notu (9 sayfa)

109