Kanada Hükümetinin Aldığı Yaptırım Kararları Hakkında

Ottova Ticaret Müşavirliği’nden Bakanlığımıza iletilen tam hali Ek-1’de yer alan bildirimde,
Kanada Hükümetinin, Kanada Özel Ekonomik Yaptırımlar Kanunu (Special Economic Measures Act)
çerçevesinde, Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlali ve Rusya
Federasyonu’nda işlenen ağır insan hakları ihlalleri nedeniyle çeşitli yaptırım kararları aldığı ve yürürlüğe
koyduğu aktarılmıştır.
Söz konusu yaptırımlar kapsamında 4 numaralı Liste’de (Ek-2) belirtilen malların, 500 metreden
daha derin açıkdeniz petrol sahalarında, kaya (şist) petrolü (shale oil) veya kutuplardaki petrol
sahalarında yapılan arama ve üretim faaliyetleri için kullanılmak üzere Rusya Federasyonu’na veya
Rusya Federasyonu’ndaki herhangi bir kişiye ihracatı, satışı, tedariği veya sevkiyatı ile bahsekonu mallar
ile ilgili finansal, teknik veya diğer türden herhangi bir hizmet sunumu yasaklanmıştır.

İlgili üyelerimize duyurulur.

Ek:
1- Kanada Hükümetinin Aldığı Yaptırım Kararları_Ustyazi
2- Kanada Hükümetinin Aldığı Yaptırım Kararları, 4 Numaralı Liste

Ekler için tıklayınız

40