Kanada/IPPC-ISPM-15/İhracat Sevkiyatlarında"Ahşap Ambalaj Malzemesi" Standartları hk.

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 30.11.2023 tarih ve 91466651 sayılı yazısı.
İlgi yazıda, Ottawa Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen, Kanada’ya “Ahşap Ambalaj Malzemesi”
ihracatının gerçekleştirilebilmesini teminen söz konusu eşyanın ülkeye girişine ilişkin düzenlemeleri içeren
elektronik platformlara erişim linkleri aşağıda yer almakta ve ayrıntılı bilgi ekte iletilmektedir.
i.ISPM 15, Annex II – Regulation of wood packaging material in international trade chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ispm15.com/wp-content/uploads/2018/08/i
spm15_international-standards-for-phytosanitary-measures_adopted-2013_published_2017.pdf
ii. Memorandum D19-1-1 – Food, Plants, Animals and Related Products (cbsa-asfc.gc.ca)
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d19/d19-1-1-eng.html
Bu itibarla, belirtilen duruma ilişkin olarak anılan ülke ile işbirliği yapan firmaların ilave bilgi için ilgili Ticaret
Müşavirliğimiz (ottava@ticaret.gov.tr) ile temasa geçmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

EK:
1- İhracat Sevkiyatlarında _Ahşap Ambalaj Malzemesi_ Standartları (22 sayfa)
2- Memorandum (16 sayfa)

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

112