Kapitan Andreevo Sınır Kapısındaki Laboratuvarda Analiz Edilecek Ürünler Hk

İlgi : 25.03.2024 tarihli ve 3253 sayılı yazımız.
İlgi’de kayıtlı yazımızda, bitkisel ve hayvansal ürün taşıyan tırların numunelerinin Kapitan Andreevo Sınır
Kapısında incelenmesine olanak sağlayacak bir laboratuvarın 29/02/2024 tarihinde faaliyete başladığı ve
Mart ayının sonu gibi optimal kapasiteye ulaşacağının bildirildiği malumlarıdır.
Bu defa, ekte sunulan yazıda mezkur laboratuvarda ülkemiz menşeli ürünlerin pestisit kalıntısı analizinin
yapılacağı, yazıda bilgileri verilen diğer analizlerin ise yazı ekinde sunulan muhtelif laboratuvarlarda
gerçekleştirileceği belirtilmiştir.
Yazıda devamla, numune alım sıklıklarının araç bazında değil de ürün bazında yapılmakta olduğu bilgisi
verilerek, analizleri farklı laboratuvarlarda yapılacak ürünlerin aynı araçlarda konumlandırılmamasında fayda
görüldüğü iletilmiştir.
Bu itibarla, söz konusu duruma ilişkin olarak anılan ülke ile işbirliği yapan üyelerimizin e-posta ile ilave
bilgilendirme yapılmasının ve detaylı bilgi için ilgili Ticaret Müşavirliği (sofya@ticaret.gov.tr) ile temasa
geçilmesinin faydalı olacağı bildirilmiştir.

EK:
1- Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı.
2- Analizi Yapılacak Ürün Listesi ve Laboratuvarlar (3 sayfa)

EKLER 

44