Karadağ'da Yatırım İmkanları

İlgi : Dışişleri Bakanlığı’nın 08.08.2023 tarihli ve 36328905 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ın 26 Haziran 2023 tarihinde Karadağ Başbakan
Yardımcısı Ervin İbrahimoviç’le bir görüşme gerçekleştirdiği ve görüşmede Sayın İbrahimoviç’in, Karadağ’da
Türk yatırımlarının arttırılmasını arzu ettiklerini, turizmin canlandırılması bağlamında kuzeyde 2-3 tane kayak
merkezi inşa edilmesinin gündemde olduğunu ve bu projelerin inşasında Türk yatırımcıları görmekten
memnuniyet duyacaklarını belirttiği ifade edilmektedir.

103