Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Hk.

Değerli Üyemiz

Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğunda olan ve kayıt dışı istihdamı önleme amacına yönelik olarak “İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi” politika ve hedefinde; – Sosyal Güvenlik Sistemi ve Finansmanı başlığı altında “Sosyal sigorta prim tabanı genişletilecek, sisteme giriş kolaylaştırılacak ve denetimler yoluyla sistem etkinleştirilecektir. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle daha etkin bir şekilde mücadele edilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumumuzca kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında sadece denetim faaliyetleri yürütülmemekte aynı zamanda rehberlik ve bilgilendirme amaçlı yoğun ve yaygın faaliyetler yürütülmektedir. Bu nedenle  Kurumumuz tarafından yapılacak bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan  broşürler ektedir.

Primler Hakkında Broşür

İşveren Hakkında Broşür

İşveren Hakkında Broşür 2

277