Kazbegi/Verkhny Lars Sınır Kapısındaki Gelişmeler

İlgi : 11.12.2023 tarihli ve 91756587 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Gürcistan ile Rusya arasındaki Verkhny Lars/Kazbegi Sınır Kapısı’nın
Gürcistan tarafının yoğun kar yağışı sebebiyle 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren kapalı durumda olduğu ve bu
durum kış boyunca devam edeceğinden, nakliyecilerimizin alternatif bir güzergâh tercih etmeleri gerektiği
bilgisi iletilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı;

Dışişleri Bakanlığından Bakanlığımıza iletilen yazıda, Gürcistan ile Rusya arasındaki Verkhny
Lars/Kazbegi Sınır Kapısının kış dönemlerinde uzun süre kar ve çığ tehlikesi nedeniyle sıklıkla kapalı
kaldığı, adı geçen sınır kapısının Gürcistan tarafının yoğun kar yağışı sebebiyle 1 Aralık 2023 tarihinden
beri kapalı durumda olduğu, bu durumun kış boyunca devam edeceği, yollar kapalı olduğu için
nakliyecilerimizin ulaşımının mümkün olmadığı ve Rusya’ya veya Rusya’dan Gürcistan’a seyahat edecek
nakliyecilerimizin alternatif güzergâh tercih etmeleri gerektiği belirtilmektedir.

63