Kırgızistan E-Sohbet Toplantısı

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 18.05.2023 tarihli elektronik postası.
İlgide kayıtlı yazıda,23 Mayıs 2023 Salı günü saat 10:30-12:00 saatleri arasında Kırgızistan’da görev yapmakta
olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılacağı “İlaç
ve Bilişim (Yazılım)” sektörlerine yönelik e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
Toplantıya ilişkin detaylar ekte sunulmaktadır.

EK: Kırgızistan E-Sohbet Toplantısı (1 sayfa)

130