KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

DEĞERLİ ÜYEMİZ;
KOSGEB MUĞLA MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GÖNDERİLEN KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YAZISI EKTE GÖNDERİLMİŞTİR.
İLGİLENEN ÜYELERİMİZEN BİLGİSİNE SUNULUR.

Saygılarımızla.

MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI

MUĞLA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

www.mutso.org.tr   E-Mail:  muglatso@tobb.org.tr

 

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

 

İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi

İllerin sahip olduğu imalat sanayi potansiyelini geliştirmeyi ve rekabet gücünü artırmayı hedefleyen yaklaşım ile illerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörleri listesi belirlenmiştir. İllerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörlerinin seçimi, 27 Mart 2018 tarihinde 26 NUTS Düzey 2 bölge merkezinde 81 ildeki paydaş kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen KOBİGEL Programı İl Çalıştaylarında yapılmıştır. Çalıştaylarda oluşturulan 81 il çalışma grubu; kendi illerinde hangi sektörlerin rekabet avantajına sahip olduğunu sektörlerin ildeki imalatçı KOBİ sayısı ve istihdamı içindeki payları, mukayeseli üstünlükleri, teknoloji seviyeleri, büyüme eğilimleri ve il ihracatı içindeki payları kriterlerini dikkate alarak belirlemiştir.

Yazılım sektörü ise, diğer sektörlerin katma değer ve verimliliğini arttıran çözümleri ile KOBİ’lerin rekabet gücünün geliştirilmesinde ve sanayide dijitalleşme oranının artırılmasında kritik öneme sahip olmasından dolayı listeye eklenmiştir.

 

NACE KODU SEKTÖR ADI

NACE 23         Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

NACE 10         Gıda ürünlerinin imalatı

NACE 30         Diğer ulaşım araçlarının imalatı

NACE 33         Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı

NACE 16         Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç)

Not:

1- Yüksek teknolojili imalat sektörlerinde faaliyet gösteren (aşağıda belirtilen) işletmeler tüm illerde başvurabilecektir.

NACE 21 – Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı

NACE 26 – Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

NACE 30.3 – Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı

2- NACE 62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektöründeki işletmeler tüm illerde başvurabilecektir.

İşletmeler, “rekabet gücünün geliştirilmesi” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içeren proje sunabilecektir. Yazılım işletmeleri için 6 numaralı strateji zorunlu, diğerleri seçenektir.

Strateji 1. Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma

Strateji 2. Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma

Strateji 3. Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme

Strateji 4. Pazarlama etkinliğini geliştirme

Strateji 5. İhracat kapasitesini arttırma

Strateji 6. (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme.

Destek kapsamında 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye kadar da geri ödemeli destek sağlanacaktır.

 

Proje Başvuru Tarihleri

24 Nisan – 22 Haziran 2018

Başvuru sistemi 22 Haziran 2018 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi ekteki çağrı broşüründe ve web sayfamızda (kosgeb.gov.tr) bulunmaktadır. Destek programıyla ilgili bilgilendirme toplantıları da yapılacaktır.

927