KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI YAYINLANDI.

Değerli Üyemiz,

KOSGEB KOBİGEL- Kobi Gelişim Destek Programı yayınlanmıştır.

Destek Programı kapsamında;

– “2019 – 01 İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi” Proje Teklif Çağrısı,

– “2019 – 02 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili

İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması” Proje Teklif

Çağrısı yayınlanmıştır.

2019 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısında; sanayiye yönelik akıllı dijital teknoloji çözümleri geliştiren KOBİ’lerin, mevcut ürünlerinde iyileştirmeler yaparak sanayide uygulamaları ve ticarileştirmeleri desteklenecektir. Mevcut ürününde iyileştirme yapmaksızın doğrudan ticarileştirme (tanıtım – pazarlama – satış) amaçlı proje sunacak teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin projeleri de desteklenecek ancak bu durumda projenin kamu kurumlarının proje desteğiyle geliştirilerek başarılı tamamlanmış veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde geliştirilerek olumlu sonuçlandırılmış olması ya da ArGe Merkezinde sonuçlandırılmış olması şartı aranacaktır. Her iki durumda ayrıca, başvuru sahiplerinin bu teknoloji alanlarındaki imkan ve kabiliyetlerini geliştirmelerine ilişkin iş paketleri de projede yer alabilecektir. 2019 –01 Çağrısı, imalat sanayinin milli imkanlarla dijitalleştirilmesi için gerekli olan yerli ve yetkin teknoloji üreticisi envanterinin genişletilmesi bakımından oldukça önemlidir.

2019 – 02 sayılı Proje Teklif Çağrısı da, akıllı dijital teknolojileri edinerek verimlilik ve hız artışı hedefleyen imalat sanayi KOBİ’lerinin 4. Sanayi Devrimiyle gelen teknolojilere adapte olmalarını sağlayacak, aynı zamanda birinci öncelikli çağrı olan 2019 – 01 Proje Teklif Çağrısı kapsamında teknoloji geliştirecek olan KOBİ’ler ile imalat sanayi KOBİ’lerinin etkileşimini arttıracaktır.

KOBİGEL çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6937/sanayide-milli-imkanlar-agirlikli-olarak-dijitallesme-icin-250-milyon-tl-destek

1465