KOBİLERDE KOÇLUK: 5 NOKTA EĞİTİMLERİ

KOBİ’LERDE KOÇLUK: 5 NOKTA EĞİTİMLERİ

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin yürütücülüğünü yaptığı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin   stratejik ortağı olduğu “KOBİ’lerde Koçluk: 5Nokta Eğitimleri” adlı AB Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan koçluk eğitimleri 18  Mayıs 2016 Çarşamba  günü Muğla Ticaret ve  Sanayi Odası bünyesinde yapılacaktır.

 

Proje kapsamında verilecek koçluk eğitiminin hedef kitlesini, KOBİ statüsündeki işletmelerin yöneticileri, pazarlama, muhasebe ve finans departmanlarındaki çalışanlar oluşturmaktadır.

 

Eğitime katılmak isteyenlerin Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile iletişime geçmeleri ve kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Sayı sınırı bulunmaktadır.

 

Kayıt ve katılım ÜCRETSİZDİR!

 

Eğitim içeriği ve günlük program aşağıdaki gibidir: 

 

SAAT

09.00                   Açılış ve Kayıt

09.30                   Açılış Konuşmaları

                             Doç.Dr. Tuğba Uçma Uysal          Muğla Sıtkı Koçman Üni. Proje Koor.

                             Bülent Karakuş                             Muğla  Ticaret ve Sanayi Odası  Başkanı

 

10.00-10.45       KOBİ’lerde Öğrenme,Gelişme  ve Büyüme Aracı Olarak Koçluk

Konuşmacı:Doç.Dr. Güler Sağlam Arı

(Gazi  Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret  Bölümü Öğretim Üyesi)

10.45-11.00       Kahve Arası

11.00-12.00       KOBİ’lerde Karar Alma ve Stratejik Yönetim

Konuşmacı: Doç.Dr. Güler Sağlam Arı

(Gazi  Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret  Bölümü Öğretim Üyesi)

12.00-12.30       Soru Cevap

12.30 -13.30      Öğle Yemeği Arası

13.30-15.00       KOBİ’lerde Pazarlama ve Satış Koçluğu

Konuşmacı: Doç. Dr. Ruziye Cop

(Bolu Abant İzzet Baysal  Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi)

15.00-15.30       Soru Cevap

15.30-15.45       Kahve Arası

15.45-17.00       KOBİ’lerde Muhasebe ve Finans Koçluğu

Konuşmacı: Prof.Dr. Ganite Kurt  

Gazi   Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu  Öğretim Üyesi

17.00-18.00       Soru cevap

685