Konut Yardım Kampanyası

Değerli Üyemiz,

Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız istişarenin ardından, Ticaret Bakanımız ve Birlik Başkanımızla yaptığımız toplantı sonrasında; Türk iş dünyası kuruluşları, sektörel dernekler ile Oda ve Borsalarımızın öncülüğünde deprem bölgesine kalıcı konutlar yapılması kararlaştırılmıştır.

5174 sayılı Kanun ile kurulmuş Kamu Tüzel Kişiliğini haiz mesleki üst kuruluş konumundaki Birliğimiz, bu felaket için katılımcıların imkânları ölçüsünde yıkılmış ve ağır hasarlı konutların yeniden yapımını sağlamak amacıyla, Türkiye genelinde Birliğimize bağlı 365 Oda ve Borsa ile bunların üyeleri ve arzu eden vatandaşlarımızın katılımıyla Türk İş Dünyası Kalıcı Deprem Konutları Yardım Kampanyası adı altında bir yardım kampanyası başlatılmıştır. Türk iş dünyası konut kampanyası için, hesap numaraları ekte verilmiştir. Ayrıca hesap numaraları TOBB’un resmi sitesinde de bulunmaktadır.

Oda ve Borsa olarak kalıcı deprem konutları için yapılacak yardımlar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 23/2 nci maddesine uygun şekilde ihtiyatlardan karşılanabilecektir. Bununla ilgili Bakanlık izni ekte yer almaktadır.

Kanaat önderlerimiz olan sizlerden, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun yoğun olarak yaşandığı bugünlerde, halkımızın da beklentileri doğrultusunda dramatik felaketten etkilenen vatandaşlarımızın kalıcı konut ihtiyaçları için her türlü yardım ve desteği sağlayacağınız inancıyla, bu kampanyanın tüm üyelerinize bildirilmesini ve bağışların ekteki hesaplara gönderilmesini arz ederim.

EK:
1- TOBB Hesap Numaraları (1 sayfa)

261